W tym miejscu znajdziesz wszystkie informacje nt: sposobu zamawiania towarów w firmie Stoneland, sposobu odbioru, dostaw oraz wysyłek zakupionego towaru, metod płatności, reklamacji, kosztów transportu.

Sposoby zamawiania towaru w Stoneland

Zamówienia możemy składać na mail biuro@stoneland.com.pl lub pod numerem telefonu +48 605 299 699 oraz +48 605 977 944

Oczywiście najlepiej jest odwiedzić nas osobiście w naszej siedzibie w Bielanach Wrocławskich do czego serdecznie zachęcamy.

Przy odbiorze w sklepie

Zapłata kartą płatniczą lub gotówką przy odbiorze towaru

Przy sprzedaży wysyłkowej

Przedpłata na konto na podstawie otrzymanej faktury Pro Forma lub za tzw pobraniem czyli płatność u kuriera przy odbiorze przesyłki

Odbiór osobisty

Towar możemy bezpłatnie odbierać bezpośrednio w naszej siedzibie w Bielanach Wrocławskich lub z magazynu, który również mieści się w Bielanach Wrocławskich

Wysyłki kurierskie – płytki kamienne

Płytki kamienne wysyłamy na palecie na którą maksymalnie możemy zapakować około 30m2 (1 tona) Każda ilość ponad jedną tonę pakowana jest na kolejną paletę. Towar dostarczany jest samochodem z windą .

koszt wysyłki 1 palety – od 180pln do 250pln przy przedpłacie oraz od 200pln kiedy wysyłamy za tzw pobraniem

Wysyłki kurierskie  – fornir kamienny

Fornir kamienny wysyłamy w specjalnych kartonach do których maksymalnie możemy spakować około 18 arkuszy (max 30kg) w formacie 122×61 cm. Arkusze pakowane są ‘na płasko’ Koszt takiej wysyłki przy przedpłacie  to 50pln W przypadku pobrania 60pln

Fornir kamienny w dużych formatach 244×122 cm również wysyłamy w specjalnie do tego przygotowanych kartonach jednak arkusze pakowane są w ‘rolki’ Maksymalnie do kartonu możemy spakować 2szt. Koszt takiej wysyłki przy przedpłacie to 100pln W przypadku pobrania 110pln Większe ilości wysyłamy na paletach.

Wysyłki kurierskie – lekkie

Inne towary których waga nie przekracza 30 kg

Koszt przesyłki przy przedpłacie to 40pln W przypadku pobrania 50pln

UWAGA wszystkie podane ceny dotyczą wysyłek krajowych. Każda wysyłka poza Polskę wymaga indywidualnego ustalenia kosztu , który zależy od min. wagi oraz kraju do którego ma być wysłana.

1. Płytki kamienne oferowane przez Stoneland są materiałem naturalnego pochodzenia. Wszelkie różnice związane z kolorem, strukturą oraz odcieniem i użyleniem sprzedawanych kamieni w odniesieniu do prezentowanych próbek nie stanowią podstawy do uznania reklamacji oraz zwrotu towaru.

2. Kamień naturalny należy montować na kleje tylko i wyłącznie przeznaczone do kamienia naturalnego wedle wskazówek producenta. Spoinowanie kamienia należy wykonywać materiałami fugującymi przeznaczonymi tylko do kamienia naturalnego wedle wskazówek producenta. Brak zastosowania odpowiednich środków do montażu kamienia nie będzie stanowił podstaw do uznania reklamacji.

3. Transport wszystkich elementów kamiennych powinien odbywać się pionowo. Każda inna metoda transportu powodująca uszkodzenia kamienia naturalnego nie stanowi podstaw do uznania reklamacji.

4. Tolerancja wymiarowa w przypadku płytek kamiennych jest różna dla każdego produktu. Różnice wynikające z procesu produkcyjnego nie stanowią podstaw do uznania reklamacji.

5. Gwarancja obejmuje wszystkie towary zakupione w firmie Stoneland tylko do czasu montażu kamienia, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od daty zakupu. Po dokonaniu instalacji kamienia w miejscu docelowym wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym montażem materiału przechodzą na wykonawcę.

6. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest pisemna informacja przekazana do firmy Stoneland drogą pocztową lub mailową na adres biuro@stoneland.com.pl zawierająca: krótki opis reklamacyjny, nr dokumentu zakupu, tj. faktury lub paragonu. Firma Stoneland na rozpatrzenie reklamacji daje sobie 14 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego. Podstawą do uznania reklamacji jest okazanie przez kupującego dokumentu zakupu towaru w oryginale.

7. Odbiór osobisty towarów wiąże się z przekazaniem odpowiedzialności za transport kamienia na kupującego i kamień nie podlega reklamacji.

8. Podczas odbioru kamienia dostarczanego przez kuriera Kupujący powinien zapoznać się ze stanem dowiezionego towaru w obecności przewoźnika. W przypadku niezgłoszenia ewentualnego uszkodzenia towaru podczas transportu przez firmę kurierska w obecności przewoźnika i sporządzenia odpowiedniego protokołu firma Stoneland nie ma obowiązku przystępować do rozpatrzenia reklamacji. (patrz – instrukcja postępowania w przypadku przesyłek kurierskich)

9. Firma Stoneland zwolniona jest z wszelkich zobowiązań wynikających z gwarancji w przypadku gdy:

  • towar został niewłaściwie transportowany
  • dokonano niewłaściwego montażu kamienia naturalnego niezgodnego z zasadami wiedzy budowlanej
  • przeprowadzona impregnacja została dokonana niewłaściwie
  • kamień naturalny został eksploatowany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem
  • towar został niewłaściwie przechowany

Należy sprawdzić stan dostarczonej przesyłki w obecności kuriera przed podpisaniem odbioru na liście przewozowym. Sprawdzenie stanu dotyczy zarówno jego opakowania jak i zawartości. Jeżeli sprawdzenie stanu przesyłki nie jest możliwe w obecności kuriera, należy podpisać list przewozowy z adnotacją „Towar przyjęto warunkowo bez sprawdzenia”. W tym przypadku, po odkryciu uszkodzenia przesyłki, należy w ciągu 7 dni zgłosić do firmy kuriera prośbę o jego przybycie w celu spisania protokołu szkody.

Przyjęcie przesyłki bez stosownej adnotacji oznacza brak zastrzeżeń ze strony odbiorcy i powoduje wygaśnięcie prawa do roszczeń wynikających z powodu uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu. Przed podpisaniem protokołu szkody zaleca się skontrolowanie treści wpisanych przez kuriera co do adekwatności z zaistniałą sytuacją. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości podczas transportu prosimy niezwłocznie o wykonanie zdjęć uszkodzonego towaru. Uszkodzony towar należy przechować do czasu rozpatrzenia reklamacji przez kuriera.